Stern d.o.o.

Stern d.o.o. Beograd - Integracioni projekti u oblasti automatske kontrole, daljinskog nadgledanja i upravljanja, navigacionih sistema ...

Projekat:

»ON LINE sistem za igračke aparate sa i bez SAS komunikacionog protokola

Klijent: Kazino priredjivači, Srbija

Projekat:

»kontrola nivoa vode na retenzijama

Klijent: RB Kolubara, Srbija

Projekat:

»monitoring priključaka za gas u domaćinstvima putem radija

Klijent: LP-Gas, Srbija

Projekat:

»emulacija kontrole paljbe na bojnim brodovima

Klijent: Mornarica Srbije i Crne Gore

Projekat:

»sistem za nadgledanje i upravljanje vozila gradskog saobraćaja

Klijent: Gradski saobraćaj Moskva, Rusija

Projekat:

»Public Service Dispatching Center VHF Radio Network Control

Klijent: Javno preduzeće, Jugoslavija

Projekat:

»Control and Data Acquisition System (SCADA) for Water Plants and Reservoirs

Klijent: Vodovod Beograd i Subotica, Jugoslavija

Projekat:

»JACKPOT sistem sa uređajima povezanim ETHERNET mrežom

Klijent: Kazino priredjivači, Srbija

Projekat:

»digitalni konverter brzine na bojnim brodovima

Klijent: COFIS, Crna Gora

Projekat:

»daljinsko merenje nivoa rezervoara

Klijent: Vodovod Donji Milanovac, Srbija

Projekat:

»kontrola i naplata parkinga

Klijent: Beogradski sajam, Srbija

Projekat:

»Network Controller

Klijent: Bel-Pagette, Jugoslavija

Projekat:

»Digital Mobile Spread Spectrum Frequency-Hopping Radio Communication System

Klijent: Jugoslovenska armija, Jugoslavija