Stern d.o.o.

Stern d.o.o. Beograd - Prodaja ugrdanja i održavanje validatora novčanica i kovanica (bil validatori & žetonjere), POS sistema i opreme, fiskalnih kasa, parking sistema i sistema za kontrolu pristupa, LED sistema javne rasvete i sistema prilagođenih raznim potrebama naših klijenata. Proizvodnja i ugradnja sistema za ON LINE monitoring slot mašina i JACK

Parking sistemi

sistemi kontrole i naplate javnih i privatnih parkinga

Uranjajući stubovi

potapajući stubovi za parkinge i ograničavanje pristupa vozilima

Kontrola pristupa

sistemi za nadzor i kontrolu pristupa

Rampe

barijere parking sistema